BMK Železničar Vitez, Beograd

Datum osnivanja: 21.11.2006.
Datum učlanjenja u MSS: 22.12.2006.

Predsednik: Velimir Čanković
Generalni sekretar: Vladimir Radović

Kontakt osoba: Zoran Čanković
Adresa: Savska 21, Beograd, Beograd
Kontakt telefon: 060/6467-126
Fax: 011/3610-396

Račun u banci: 2501-260000055760-53
PIB: 107188710
Matični broj: 17806254

E-mail: birkemarekeri@gmail.com
Web adresa: http://www.fencingbmk.wix.com