MK Železničar, Beograd

Datum osnivanja: 01.01.1953.
Datum učlanjenja u MSS: 01.01.1953.

Predsednik: Zoran Krejović
Generalni sekretar: Zoran Martić

Kontakt osoba: Žarko Bojović
Adresa: 27. Marta 39, Beograd
Kontakt telefon: 064/197-0336
Fax:

Račun u banci: 170-30014537000-64
PIB: 100352096
Matični broj: 07000863

E-mail: mk.zeleznicar.1953@gmail.com
Web adresa: www.mkzeleznicar.rs