MK Lokomotiva, Beograd

Datum osnivanja: 01.01.1970.
Datum učlanjenja u MSS: 01.01.1970.

Predsednik: Aleksandar Vasin
Generalni sekretar: Miloš Stanojević

Kontakt osoba: Dejan Damjanović
Adresa: Gen. Save Grujića br. 1., Beograd
Kontakt telefon: 069/263-64-80
Fax:

Račun u banci: 310-157857-02
PIB: 101885476
Matični broj: 7796200

E-mail: o-ddibfscg@orion.rs
Web adresa: www.macevanje.rs