MK Olimpija, Beograd

Datum osnivanja: 12.06.2001.
Datum učlanjenja u MSS: 25.03.2005.

Predsednik: Vesna Barbulović
Generalni sekretar: Tamara Šotra

Kontakt osoba: Vesna Barbulović
Adresa: Radovana Simića Cige 15/35, Beograd
Kontakt telefon: 064/540-3195
Fax:

Račun u banci: 330-4005083-36
PIB: 104566568
Matični broj: 17670794

E-mail: mkolimpija@sbb.rs
Web adresa: www.mkolimpija.rs/