MK Mačevi i Maske, Novi Sad

Datum osnivanja: 15.06.2004.
Datum učlanjenja u MSS: 29.08.2006.

Predsednik: Vladislava Andrić
Generalni sekretar:

Kontakt osoba: Vladislava Andrić
Adresa: Milovana Glišića 8, Novi Sad
Kontakt telefon: 064/209-36-34
Fax:

Račun u banci: 355-1064771-25
PIB: 103515550
Matični broj: 08822026

E-mail: macevimaske@yahoo.com
Web adresa: www.macevimaske.webs.com