MK Sv. Arhangel Mihailo, Beograd

Datum osnivanja: 16.06.2004.
Datum učlanjenja u MSS: 23.07.2005.

Predsednik: Angelina Miličić
Generalni sekretar: Nikola Racković

Kontakt osoba: Vukašin Stošić
Adresa: Andre Nikolića 29, Beograd
Kontakt telefon: 060/622-61-60
Fax:

Račun u banci: 200-2230910101007-44
PIB: 103705313
Matični broj: 17596616

E-mail: nikola.rackovic@macevanje.net
Web adresa: www.macevanje.net