MK Omladinac, Zrenjanin

Datum osnivanja: 10.10.1890.
Datum učlanjenja u MSS: 09.05.1928.

Predsednik: Milan Gavrilović
Generalni sekretar: Veselko Dumitrov

Kontakt osoba: Veselko Dumitrov
Adresa: Dr. Miroslava Tirše 1, Zrenjanin
Kontakt telefon: 064/129-21-52
Fax: 023/522-895

Račun u banci: 355-1026939-31
PIB: 100654311
Matični broj:

E-mail: nikola.petrovic.zr@gmail.com
Web adresa: www.mkomladinac.com