MK Akademac, Beograd

Datum osnivanja: 20.01.2009.
Datum učlanjenja u MSS: 08.03.2009.

Predsednik: Nenad Berić
Generalni sekretar:

Kontakt osoba: Nenad Berić
Adresa: Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd
Kontakt telefon: 064/1411-737
Fax:

Račun u banci:
PIB: 222222
Matični broj:

E-mail: mkakademac@gmail.com
Web adresa: