MK Feniks, Lebane

Datum osnivanja: 19.01.2013.
Datum učlanjenja u MSS: 17.09.2013.

Predsednik: Bojan Smiljković
Generalni sekretar: Tijana Stanković

Kontakt osoba: Bojan Smiljković
Adresa: Cerska 9, Lebane
Kontakt telefon: 065/884-3537
Fax: 016/843-537

Račun u banci: 200-2695220101026-08
PIB: 108039335
Matični broj: 28791534

E-mail: wolf02@open.telekom.rs
Web adresa: