KBS Akademija Kitić, Niš

Datum osnivanja: 27.01.2013.
Datum učlanjenja u MSS: 17.09.2013.

Predsednik: Ljubomir Kitić
Generalni sekretar: Svetolik Kitić

Kontakt osoba: Ljubomir Kitić
Adresa: Nikodije Stojanovića 13.a , Niš
Kontakt telefon: 069/443-9058
Fax: 018/264-536

Račun u banci: 165-28984-05
PIB: 107995796
Matični broj: 28790074

E-mail: budosavezbalkan@yahoo.com
Web adresa: http://budosavezbalkan.webs.com