MK Dubočica, Leskovac

Datum osnivanja: 25.05.2013.
Datum učlanjenja u MSS: 17.09.2013.

Predsednik: Ivan Zdravković
Generalni sekretar: Olivera Karadžić

Kontakt osoba: Ivan Zdravković
Adresa: Ilije Strele 4/2, Leskovac
Kontakt telefon: 062/8322-454
Fax: 016/260-735

Račun u banci: 160-391874-94
PIB: 28793227
Matični broj: 108119958

E-mail: izdravkovic3@hotmail.com
Web adresa: