KMK Naša Krila, Beograd

Datum osnivanja: 09.11.2012.
Datum učlanjenja u MSS: 17.09.2013.

Predsednik: Milinko Janković
Generalni sekretar: Dina Licitar

Kontakt osoba: Milinko Janković
Adresa: Luke Vojvodića 39/15, Beograd
Kontakt telefon: 064/3225-101
Fax: 011/3565-249

Račun u banci: 205-183123-30
PIB: 107817291
Matični broj: 28785321

E-mail: kmknasakrila@yahoo.com
Web adresa: www.nasakrila.com