MK Karika, Vršac

Datum osnivanja: 05.11.2013.
Datum učlanjenja u MSS: 05.02.2014.

Predsednik: Željko Ćela
Generalni sekretar: Marko Radojičić

Kontakt osoba: Željko Ćela
Adresa: Vase Čarapića 8, Vršac
Kontakt telefon: 060/388-88-00
Fax:

Račun u banci: 160000000040118597
PIB: 108311097
Matični broj: 28798369

E-mail: mkkarika@gmail.com
Web adresa: