Mačevalački savez Beograda, Regionalni savez

Datum osnivanja: 12.06.1946.
Datum učlanjenja u MSS: 12.06.1946.

Predsednik: Danilo Nikolić
Generalni sekretar: Svetana Višnjić

Kontakt osoba: Zoran Timić
Adresa: Deligradska 27, Beograd, Regionalni savez
Kontakt telefon: 011/3286-165
Fax: 011/2631-272

Račun u banci: 340-13524-98
PIB: 100268754
Matični broj: 07057725

E-mail: macevanjebg@eunet.rs
Web adresa: