SU Prima, Novi Sad

Datum osnivanja: 05.08.2019.
Datum učlanjenja u MSS: 19.09.2019.

Predsednik: Radenko Stojanović
Generalni sekretar: Branislava Karavidin

Kontakt osoba:
Adresa: Kirilova 1a, Novi Sad
Kontakt telefon:
Fax:

Račun u banci: 200-3124410101001-08
PIB: 111590168
Matični broj: 28720360

E-mail: macevalackiklubprima@gmail.com
Web adresa: