SMU Obilić, UB

Datum osnivanja: 05.10.2021.
Datum učlanjenja u MSS: 12.12.2021.

Predsednik: Dalibor Damnjanović
Generalni sekretar:

Kontakt osoba: Miloš Milić
Adresa: Kralja Petra Prvog oslobodioca 60, UB
Kontakt telefon: 0611125312
Fax:

Račun u banci: 160-1302990-82
PIB: 112760554
Matični broj: 28734832

E-mail: mk.obilic.ub@gmail.com
Web adresa: