MK Vojvodina, Novi Sad

Datum osnivanja: 26.02.2008.
Datum učlanjenja u MSS: 21.05.2008.

Predsednik: Veselko Dumitrov
Generalni sekretar: Dunja Sel

Kontakt osoba: Veselko Dumitrov
Adresa: Miše Dimitrijevića 24/14, Novi Sad
Kontakt telefon: 064/1292-152
Fax:

Račun u banci: 205-129188-39
PIB: 105494339
Matični broj: 8887217

E-mail: mkvojvodina@gmail.com
Web adresa: www.mkvojvodina.org