MK Soko, Novi Sad

Datum osnivanja: 01.06.2000.
Datum učlanjenja u MSS: 10.05.2001.

Predsednik: Maca Radujkov
Generalni sekretar: Srboljub Janković

Kontakt osoba: Svetozar Milošević
Adresa: Bulevar Jovana Dučića 1, Novi Sad
Kontakt telefon: 063/720-4765
Fax:

Račun u banci: 160-922920-84
PIB: 101663929
Matični broj: 08726957

E-mail: kile1962@gmail.com
Web adresa: