MK Silni, Beograd

Datum osnivanja: 12.05.2001.
Datum učlanjenja u MSS: 27.02.2002.

Predsednik: Slobodan Lalović
Generalni sekretar: Danilo Nikolić

Kontakt osoba: Danilo Nikolić
Adresa: Bulevar JNA 96/2, Beograd
Kontakt telefon: 065/28-555-87
Fax:

Račun u banci: 160-206562-26
PIB: 103233843
Matični broj: 17515705

E-mail: mksilni@hotmail.com
Web adresa: mksilni.livejournal.com/