MK Spartak, Subotica

Datum osnivanja: 05.06.2009.
Datum učlanjenja u MSS: 05.03.2010.

Predsednik: Lazar Jaramazović
Generalni sekretar: Vladimir Brajkov

Kontakt osoba: Vladimir Brajkov
Adresa: Grabovačka bb, Subotica
Kontakt telefon: 060/448-6505
Fax:

Račun u banci: 355-0003200015841-22
PIB: 104135863
Matični broj: 13215

E-mail: mkspartak@gmail.com
Web adresa: mkspartak.blogspot.com