Klubovi

MK Mačevi i Maske
(Novi Sad)

MK Soko
(Novi Sad)

MK Vojvodina
(Novi Sad)

SU Prima
(Novi Sad)