Klubovi

Mačevalački savez Beograda
(Regionalni savez)

Mačevalački savez Vojvodine
(Regionalni savez)